مستند رادیویی موسیقی

مستند رادیویی موسیقی چیست؟

نوشته: پدرام بهاآبادی

همانطور که می دانیم در مستند رادیویی سندی که به آن استناد می کنیم و یک رویداد را واقعی نشان می دهیم، یا باید به صورت صدای شاهد باشد یعنی شخصی که صدایش پخش می شود خود جزئی از آن رویداد باشد که در نتیجه گفته هایش از طریق صدای شخص خودش سند محسوب می شود یا باید نوشته ای کتبی وجود داشته باشد و از طرف سازمان معتبری ارائه شده باشد که وقتی گوینده آن را می خواند گواهی بر سند باشد و در نتیجه اسناد مستند رادیویی کامل شود.

حال فرض کنید می خواهیم که مستند رادیویی موسیقی بسازیم. این مستند باید به چه شکل باشد. ابتدا به کلمه مستند برمی گردیم یعنی هر صحبتی باید نشانه ای از سندی داشته باشد، رادیو یعنی تمامی گفته ها باید صوتی باشد نه تصویری پس رسما تصویر نقشی در این برنامه ندارد. اما بخش موسیقی که باعث ایجاد فیلتر بر هر دو مورد قبلی می شود. زمانی که موسیقی به دو کلمه ی مستند رادیویی اضافه می شود دو برداشت می توان کرد:

اول مستند رادیویی که ساخته می شود باید در رابطه با موسیقی باشد، یعنی موضوع آن موضوع موسیقی باشد.

دوم مستند رادیویی که ساخته می شود با محوریت موسیقی گفتگو کند و سند ارائه دهد ولی موضوع آن هر چیزی می تواند باشد.

بهتر است بگویم برداشت دوم برداشت صحیحی است از کلمه ی مستند رادیویی موسیقی. یعنی اینکه شما مستندی صوتی بسازید که بجای صدای گوینده برای خواندن سند، یا از صدای شاهد ماجرا استفاده کنید یا گواهی صحت موضوع را با موسیقی نشان دهید، همچنین در پیشبرد موضوع و هدایت کلام گوینده نقشی ایفا نکند و مفهوم ترانه در موسیقی، گام و تونالیته موسیقی استفاده شده کلام را ارائه دهد.

نویسنده پدرام بهاآبادی، کارشناس ارشد تهیه کنندگی رادیو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *