چهارمین جام موسیقی ایران بنیانگذار و مدیر مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران: پدرام بهاآبادی Founder and Manager of Iran Music Talent: Pedram Bahaeabadi گروه های موسیقی اصفهان و خوانندگان جوان ثبت نام کنند بخش گروهی: ۸ تیم موسیقی در تمامی سبک های مجاز. جایزه تیم اول : ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان + برگزاری دو شب کنسرت جایزه تیم […]

Read More

دومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران در کاشان ۱۳۹۳ داوران: سعید قربانی، مجید درخشانی، امید نعمتی، روزبه اسفندارمزد، مجید صمیمی، امیرحسین کلباسی، علی متشکر، پوریا رئیسی تهیه کننده و مدیر مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران: پدرام بهاآبادی عکس: منیره پیغمبرزاده، رها بلندیان روابط عمومی: ناهید یاوری دبیر شورای مرکزی: حسین تهامی فرد مجری: محمدحسین جوادی، نوید […]

Read More

دومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران در کاشان ۱۳۹۳ داوران: سعید قربانی، مجید درخشانی، امید نعمتی، روزبه اسفندارمزد، مجید صمیمی، امیرحسین کلباسی، علی متشکر، پوریا رئیسی تهیه کننده و مدیر مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران: پدرام بهاآبادی عکس: منیره پیغمبرزاده، رها بلندیان روابط عمومی: ناهید یاوری دبیر شورای مرکزی: حسین تهامی فرد مجری: محمدحسین جوادی، نوید […]

Read More

سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران تهیه کننده: پدرام بهاآبادی گرافیک و تبلیغات: ابوالفضل الماسی روابط عمومی: نگین برومند عکس: آتوسا صفوی زاده ناظر و طراح سوالات: محمدحسین جوادی

Read More

سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران تهیه کننده: پدرام بهاآبادی گرافیک و تبلیغات: ابوالفضل الماسی روابط عمومی: نگین برومند عکس: آتوسا صفوی زاده ناظر و طراح سوالات: محمدحسین جوادی

Read More

سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران تهیه کننده: پدرام بهاآبادی گرافیک و تبلیغات: ابوالفضل الماسی روابط عمومی: نگین برومند عکس: آتوسا صفوی زاده ناظر و طراح سوالات: محمدحسین جوادی

Read More

سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران تهیه کننده: پدرام بهاآبادی گرافیک و تبلیغات: ابوالفضل الماسی روابط عمومی: نگین برومند عکس: آتوسا صفوی زاده ناظر و طراح سوالات: محمدحسین جوادی

Read More

سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران تهیه کننده: پدرام بهاآبادی گرافیک و تبلیغات: ابوالفضل الماسی روابط عمومی: نگین برومند عکس: آتوسا صفوی زاده ناظر و طراح سوالات: محمدحسین جوادی

Read More

سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران تهیه کننده: پدرام بهاآبادی گرافیک و تبلیغات: ابوالفضل الماسی روابط عمومی: نگین برومند عکس: آتوسا صفوی زاده ناظر و طراح سوالات: محمدحسین جوادی

Read More