داوران و بنر شب فینال دومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران استاد بیژن کامکار، استاد اردشیر کامکار، امید نعمتی، روزبه اسفندارمزد

Read More

استاد مجید درخشانی سرپرست گروه شهناز و نوازنده تار، داور دومین دوره و سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران

Read More

نوازنده نی و از اساتید پیشکسوت اصفهان، داور سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران در اصفهان

Read More

مرتضی شفیعی نوازنده ویولن و رهبر ارکستر اصفهان، داور سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران در اصفهان

Read More

علیرضا عارف مهر نوازنده گیتار، داور بخش پاپ در سومین دوره در شهر اصفهان

Read More

سعید قربانی، نوازنده سنتور و مشاور موسیقی مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران، داور دومین و سومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران

Read More

روزبه اسفندارمزد نوازنده کلارینت گروه پالت، داور دومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران

Read More
first tour iran music talent

امید نعمتی خواننده گروه پالت، داور دومین دوره مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران

Read More